top of page

 תירגולים חינמיים לכל הרמות

תרגולים ללא גלגל ועם גלגל + תרגולים באנגלית

תרגולים ללא גלגל ועם גלגל + תרגולים באנגלית

תרגולים ללא גלגל ועם גלגל + תרגולים באנגלית
חיפוש סרטון...
תירגול יוגה מתקדם לכל הרמות מאת טל ארונס

תירגול יוגה מתקדם לכל הרמות מאת טל ארונס

30:19
צפייה בסרטון
חיזוק שרירי ליבה והעמקה להקשתות עם גלגל הוגה

חיזוק שרירי ליבה והעמקה להקשתות עם גלגל הוגה

05:16
צפייה בסרטון
הדגמה לתירגול פותח לכל הרמות - עם טל ארונס

הדגמה לתירגול פותח לכל הרמות - עם טל ארונס

31:12
צפייה בסרטון
50 min yoga practice for beginners

50 min yoga practice for beginners

53:01
צפייה בסרטון
הדגמה לעבודה עם גלגל לחיזוק ידיים ופתיחת הגב

הדגמה לעבודה עם גלגל לחיזוק ידיים ופתיחת הגב

01:18
צפייה בסרטון
ברכת השמש עם גלגל היוגה

ברכת השמש עם גלגל היוגה

08:41
צפייה בסרטון
50 min Vinyasa yoga practice - all levels

50 min Vinyasa yoga practice - all levels

54:53
צפייה בסרטון
תנוחת יוגה על גלגל

לתירגולים נוספים בערוץ
היוטיוב שלי לחצו כאן:

bottom of page